big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Polityka prywatności

Korzystając z naszej strony internetowej powierzacie nam Państwo swoje dane osobowe. Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie Państwa jakie dane zbieramy, w jakim celu, na jakiej podstawie i do czego możemy je wykorzystywać. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Polityce mają znaczenie dla ochrony Państwa praw i wolności, dlatego prosimy abyście Państwo zapoznali się z treścią tego dokumentu.

Przetwarzając Państwa dane opieramy się o przepisach prawa, w szczególności przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO, jak również przepisach prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Dane przetwarzane

Przetwarzamy dane, które Państwo podają lub pozostawiają w ramach korzystania z naszej strony internetowej. Przetwarzamy przede wszystkim dane, które pozostawiacie Państwo w ramach poruszania się po naszej stronie, m.in. te pozostawione w tzw. plikach cookies. Przetwarzamy również inne dane, które Państwo sami dobrowolnie zamieszczają w niektórych udostępnianych Państwu przez nas funkcjonalności, np. dane adresowe lub szczegółowe dane kontaktowe. W razie wątpliwości co do zakresu zbieranych danych, prosimy zapoznanie się z informacjami w zakładce Dane Osobowe, jak również mogą Państwo w każdym czasie zwrócić się do nas z pytaniem o zakres przetwarzanych danych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Toruniu, Pl. Rapackiego 4, 87-100 Toruń, NIP 9561954351 oraz numerem REGON 000797725, tel. +48 566224754, e-mail: archiwum@ap.torun.gov.pl (dalej również jako Archiwum). Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów przetwarzających, realizujących usługi na naszą rzecz:

a. dhosting.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, KRS 0000336780 – w celu obsługi korespondencji elektronicznej oraz w celu przechowywania danych zbieranych przez Naszą stronę internetową na swoich serwerach.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą lub mogą być również banki lub ubezpieczyciele działający w naszym imieniu, a także organy ścigania, sądy oraz organy administracji publicznej, w przypadkach przewidzianych przez właściwe przepisy prawa.

Jeżeli dojdzie do powierzenia Państwa danych innym podmiotom, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy w formie wiadomości elektronicznej, komunikatu na stronie internetowej lub informacji o zmianie treści niniejszej Polityki.

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych jest Inspektor Danych Osobowych, adres poczty elektronicznej: iod@torun.ap.gov.pl. oraz adres korespondencyjny Archiwum Państwowe w Toruniu, Pl. Rapackiego 4, 87-100 Toruń.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

W związku z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej, przetwarzamy Państwa dane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Archiwum jako administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dobrowolność podania danych

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

Każde z uprawnieniach wymienionych powyżej mogą Państwo zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na nasz adres: Pl. Rapackiego 4,, 87-100 Toruń z dopiskiem "dane osobowe" lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na nasz adres poczty elektronicznej iod@torun.ap.gov.pl.

Informacja o plikach "cookies" i podobnych technologiach

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, telewizorze z technologią smart) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Archiwum Państwowe w Toruniu, Pl. Rapackiego 4, 87-100 Toruń, a czasami podmioty przetwarzające świadczące usługi analityczne lub twórcy aplikacji. O zmianach co do liczby i oznaczenia podmiotów mających dostęp do Państwa danych będą Państwo informowani poprzez zmiany w Polityce prywatności. Nie przetwarzamy plików cookies w celach marketingowych.

Jedynie dla wyjaśnienia należy wskazać, że pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika, jednakże na ich podstawie można ustalić zwyczaje lub preferencje danej osoby.

Nasza strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Chcemy poinformować Państwa, że korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii jedynie w celach statystycznych.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies z uwagi na czas przechowywania stałe - przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Natomiast biorąc pod uwagę cel, któremu służą pliki cookies, stosujemy następujące rodzaje plików:

  1. niezbędne do działania usługi i funkcjonalności strony - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  2. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
  3. pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i funkcjonalności;
  4. pliki umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. pliki reklamowe - umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań;
  6. pliki statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i funkcjonalności.

Czas przechowywania danych

Państwa dane zebrane w celach statystycznych, w sposób uniemożliwiający identyfikację, przechowujemy do czasu zrealizowania tych interesów.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w Państwa urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie i mogą ograniczyć lub wyłączyć możliwość dopasowania strony do Państwa potrzeb lub preferencji.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej, jak również w wielu popularnych serwisach dotyczących bezpieczeństwa internetowego, które odnajdziesz z poziomu wyszukiwarki internetowej wpisując frazę „pliki cookies”.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych wymagane przez przepisy prawa i standardy techniczne, zaś Państwa dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r. Wszelkie zmiany wprowadzone przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą opublikowane na naszej stronie internetowej, będą obowiązywać na przyszłość i będą wymagały Państwa akceptacji, o czym zostaną Państwo powiadomieni.

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2019 | Webmaster | Informacje o ochronie danych osobowych i Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB