big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462BWarsztaty genealogiczne

"...zbierając dane genealogiczne wyrażamy wdzięczność wobec ludzi, dzięki którym istniejemy[...] Zaszczepiając genealogicznego bakcyla krewnym, czy dzieciom, możemy mieć nadzieję, że wiedza o nas samych nie zaginie."

Zapraszamy na warsztaty genealogiczne organizowane w Archiwum Państwowym w Toruniu, na których uczestnicy nauczą się m.in. jak przeprowadzać wywiady ze starszymi członkami rodziny, poszukiwać dokumentów związanych z przodkami czy tworzyć tablice genealogiczne. Poza częścią teoretyczną warsztaty obejmą także część praktyczną dotyczącą m.in. wypełniania odpowiednich wniosków czy systemu numerowania tablic genealogicznych. Uczestnicy otrzymają także praktyczne porady dotyczące zasad prowadzenia archiwum rodzinnego.

Kontakt w sprawie warsztatów genealogicznych:
dr Dariusz Chyła (dchyla@torun.ap.gov.pl)
tel. 691 261 530
Warsztaty historyczne "Litery – historia pisma"

Zapraszamy na warsztaty historyczne "Litery – historia pisma" wprowadzające w tematykę paleografii, neografii, kaligrafii oraz historii pisma, materiałów i narzędzi pisarskich – wykład z prezentacją multimedialną i praktyczna nauka neografii i kaligrafii chińskiej (dla chętnych – dyktando z nagrodami!). Wiedza zdobyta na warsztatach pomoże w czytaniu dawnych dokumentów i prowadzeniu własnych badań genealogicznych.

Kontakt w sprawie warsztatów historycznych "Litery – historia pisma":
mgr Marzena Kamińska (mkaminska@torun.ap.gov.pl)
tel. 601 140 790.

Zajęcia przeznaczone są dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży w wieku 12 -18 lat. Jedna grupa może liczyć 20-30 osób. Chętnych zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 14.30 do Archiwum Państwowego w Toruniu.

Zapisy: od maja 2014 roku do momentu wyczerpania się miejsc po uprzednim umówieniu się.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: "Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015" przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu.

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2019 | Webmaster | Informacje o ochronie danych osobowych i Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB