big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Godziny przyjęć interesantów:

Godziny pracy Archiwum:

Godziny pracy Pracowni Naukowych:

We wtorki i czwartki na zamówienie użytkowników Pracowni mogą być organizowane dodatkowe dyżury popołudniowe do godz. 18.30. Odbywać się one będą wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu użytkownika, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W razie niepojawienia się osoby zainteresowanej na umówionym dyżurze kolejne zgłoszenie nie będzie przyjmowane. W przypadku dyżurów zamówienia na akta muszą być złożone dzień wcześniej lub w dniu dyżuru do godziny 14.00. Rewersy złożone po godzinie 14.00 nie będą realizowane.

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2019 | Webmaster | Informacje o ochronie danych osobowych i Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB