big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Królowie polscy w Toruniu XV - XVIII w.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia wirtualnej wystawy "Królowie polscy w Toruniu XV-XVIII w." Jest ona pokłosiem wystawy, która odbyła się w dniach 21-24 kwietnia 2012 roku w ramach XII Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W ciągu czterech dni obejrzało ją niemal 400 osób! W związku z tak dużym zainteresowaniem postanowiliśmy przedłużyć jej istnienie w formie wirtualnej. Prezentujemy na niej tylko dokumenty wystawione przez królów polskich, którzy osobiście odwiedzili Toruń w czasie swojego panowania. Rekordzistą w tym zakresie był Kazimierz Jagiellończyk, który łącznie przebywał w Toruniu 1 rok i 2 miesiące. Prezentowane na wystawie obiekty to oczywiście tylko skromny wybór z bogatego zasobu dokumentów królewskich przechowywanych w naszym Archiwum. Na wystawie towarzyszyły im dodatkowo kopie portretów królów polskich autorstwa Jana Matejki.
Zapraszamy!

Kuratorzy wystawy: Starszy Kustosz mgr Adam Bieniaszewski, Starszy Kustosz dr Witold Szczuczko
Przygotowanie konserwatorskie, aranżacja plastyczna i zdjęcia: mgr Joanna Konkolewska-Buchholz, mgr Agnieszka Zięba

26.04.2012r.

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2019 | Webmaster | Informacje o ochronie danych osobowych i Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB