big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Włocławek i okolice na progu niepodległości 1918-1919.

Kustosze wystawy: Robert Górski, Roksana Łukasik, Tomasz Michalski.
Autor zdjęć: Joanna Konkolewska-Buchholz.
Przygotowanie techniczne: Artur Nogaj.

10.11.09r.


Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2020 | Webmaster | Informacje o ochronie danych osobowych i Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB