big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Pokazy dla uczniów i studentów

Archiwum Państwowe w Toruniu organizuje pokazy przechowywanych w swoich zbiorach archiwaliów. Skierowane są one zarówno do uczniów i studentów, jak i do grup zorganizowanych. Wszelkie pytania w tej sprawie prosimy kierować do mgr Sławomira Pułkownika (zastępcy dyrektora). Można to zrobić bądź telefonicznie ([0-56] 621-01-29 wew. 25)

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2019 | Webmaster | Informacje o ochronie danych osobowych i Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB