big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462BUdostępnianie

Pracownia naukowa

W każdym z budynków Archiwum Państwowego w Toruniu mieści się pracownia naukowa, gdzie użytkownicy mogą korzystać z zasobu Archiwum oraz zbiorów bibliotecznych. Przed rozpoczęciem poszukiwań warto wiedzieć że:

Reprografia

Archiwum wykonuje kserokopie i skany z materiałów archiwalnych wytworzonych po 1801 r. o ile pozwala na to ich stan zachowania. Materiały wytworzone przed powyższą datą kopiowane są jedynie w postaci zdjęć.

Cennik usług reprograficznych

Kserokopie monochromatyczne

Kserokopie monochromatyczne - format A4 2 zł
Kserokopie monochromatyczne - format A3 4 zł
Kserokopie monochromatyczne - zbiory biblioteczne 1 zł

fotografie

fotografia cyfrowa wykonana przez Archiwum 10 zł
przygotowanie materiałów do filmowania, fotografowania lub skanowania własnym sprzętem przez zamawiającego 20 zł
fotografowanie przy użyciu dodatkowego oświetlenia 50 zł

skany

skan materiału ikonograficznego w formacie 13*18 do 349 dpi 20 zł
skan materiału ikonograficznego w formacie 13*18 od 350 dpi 25 zł
skan materiału ikonograficznego 75 dpi 600*800 pikseli 10 zł
skan materiału ikonograficznego w formacie niestandardowym 25-50 zł
skan dokumentu tekstowego 2 zł

koszt nośników

zapis na nośniku 2 zł
wydruk materiału ikonograficznego (kolorowy) 8 zł
wydruk materiału ikonograficznego (monochromatyczny) 4 zł
wydruk materiału tekstowego 2 zł

W przypadku specyficznych utrudnień wynikających z charakteru zamówień ceny mogą być ustalane indywidualnie, w wysokości wyższej o 50 % od podanej powyżej. W szczególności do utrudnień takich zalicza się:

  1. reprodukowanie dokumentów wielkoformatowych,
  2. reprodukowanie wymagające wielokrotnych zmian ustawienia parametrów (np. niejednakowa skala obrazu, przyciemnienie/ rozjaśnienie, kontrast),
  3. operowanie dokumentami, których stan zachowania wymaga specjalnych środków ostrożności, zabezpieczeń lub zabiegów konserwatorskich.

Na wniosek zamawiajacego istnieje możliwość wykonania usługi w trybie ekspresowym. Cena ulega wtedy podwyższeniu o 100%. Podwyżki nie stosuje się, jeżeli zamówienie nie przekracza 5 kserokopii formatu A4.

Dokładny cennik wraz z obszernymi wyjaśnieniami stanowi załącznik (pdf) do Zarządzenia Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu nr.: 3/11 z dnia 03.02.2011r."

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2019 | Webmaster | Informacje o ochronie danych osobowych i Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB