big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Informacje o stronie i kontakt z webmasterem

autor strony: mgr Artur Nogaj
stanowisko: archiwista (Pracownia Informacji Naukowej i Ewidencji)

Kontakt:

Strona powstała przy użyciu darmowych na użytek komercyjny narzędzi:

Strona wykorzystuje następujące biblioteki/frameworki:

Strona wykorzystuje następujące skrypty:

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2019 | Webmaster | Informacje o ochronie danych osobowych i Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB