big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Zasób Archiwum Państwowego w Toruniu

epuap W czerwcu 2017 roku Archiwum Państwowe w Toruniu wraz z Oddziałem we Włocławku wdrożyło na polecenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych "Zintegrowany System Informacji Archiwalnej" (ZoSIA), kończąc tym samym aktualizowanie dotychczasowych baz danych. Wszystkie dane zostały przeniesione do nowego systemu i są w pełni już dostępne dla użytkowników na www.szukajwarchiwach.pl.


Możesz też przejść bezpośrednio do spisu zespołów i przeszukać tylko zasób naszych oddziałów:

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2019 | Webmaster | Informacje o ochronie danych osobowych i Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB